dansplatsen logotyp

Pris och anmälningarEn termin = 10 kurstillfällen

Avgiften betalas efter att ni tillhandahållit ett mail med faktura. Kan även betalas på plats med Swisch och Izettle
Försenad betalning debiteras med en avgift på 150 kronor.
1 kurs består av 10 tillfällen
90 min : 1200 kronor


Anmälningsvilkor

Genom att skicka din anmälan godkänner du våra anmälningsvillkor. Anmälan till en kurs är bindande! Anmälan innebär också att din ångerrätt upphör den dag kursen startar och att du samtycker till detta villkor.

Avanmälan/avbryta en kurs

Före kursstart: Om du ångrar dig och vill ta tillbaka din anmälan ska du kontakta oss per mail.

Om du tar tillbaka din anmälan senast en vecka före kursstart, tar vi ut en adminstrationsavgift på 200 kr. Om anmälan tas tillbaka mindre än en vecka före kursstart, tar vi ut halva kursavgiften.

Om du ångrar din anmälan eller avbryter deltagandet i en kurs fr o m den dag kursen startat är du skyldig att betala full kursavgift.

Om du måste ta tillbaka din anmälan eller avbryta kursen på grund av varaktigt studiehinder (t ex sjukdom styrkt med läkarintyg, avflyttning från orten, eller annan jämförbar anledning) som du inte kunnat förutse vid kursstart, så återbetalas den del av kursavgiften som återstår.

Vi förbehåller oss rätten till ändring av tider, lärare och lokal om så blir nödvändigt.

Anmälan

Här kan du anmäla dig till våra kurser och ställa frågor.
Fyll i detta formulär och klicka på skicka-knappen.

Förnamn

Efternamn

Gatuadress

Postnummer

Postort

Telefon hem

Telefon mobil

Telefon arbete

Född år

Kön

E-post adress

Tidigare danserfarenheter

övrig information